Výbuch

Dokumentácia o ochrane pred výbuchom

Čiže DOPV je jedným z povinných dokumentov, ktoré musia mať spracovaný zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sa pohybujú v prevádzkach a oblastiach, kde môžu byť ohrození výbuchom alebo jeho následky. Povinnosť vypracovať túto Dokumentáciu zakladá Nariadenie vlády (NV) č. 393/2006 Z. z.

Dôležité aspekty:
  • povinnosť vypracovať DOPV má zamestnávateľ. Teda nie dodávateľ technológie, majiteľ technológie alebo ich prevádzkovateľ (majiteľ objektu môže byť iná právnická osoba ako zamestnávateľ)
  • DOPV musí byť písomná, úplná a aktuálna
  • existenciu DOPV pre danú prevádzku kontrolujú Inšpektoráty práce
  • DOPV si väčšinou nechávajú zamestnávatelia spracovať od odborníkov


Bližšie informácie >>>

Stanovenie prostredia s nebezpečenstvom výbuchu , stanovenie zón

V prípade, že už DOPV máte a potrebujete iba stanoviť prostredia a zóny v nových zariadeniach a po zmenách technológie, či materiálov, môžeme vám kvalifikovane tieto prostredia a zóny určiť. Určenie prostredia a zón je základom pre stanovenie požiadaviek na elektroinštaláciu a požiadaviek na niektoré strojné zariadenie. Rovnako majú veľký vplyv na bezpečnosť práce

Stanovenie požiadaviek na zariadenie pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu

Výrobcom a dodávateľom zariadení radíme, čo musí spĺňať, aby ich zariadenie bolo možné používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu alebo priamo pre nakladanie s výbušným prachom alebo plyny. Vykonávame výpočty a návrhy systémov na ochranu pred výbuchom a môžeme prispieť mnohými praktickými radami.

Bližšie informácie >>>

Konzultácie a predprojektová príprava technológie

Neviete si rady s čímkoľvek, čo sa týka požiaru a výbuchu? Kontaktujte nás, radi vaše dotazy zadarmo zodpovieme. Zložitejšie konzultácie, vyjadrenia a písomné správy zašleme obratom písomne.

Stále servisné služby

Pre našich stálych zákazníkov máme pripravený vernostný program – pri uzavretí servisnej zmluvy na dodávky služieb spojených s problematikou výbuchu a požiaru garantujeme polovičné ceny všetkých služieb, prednostné vybavenie a nadštandardný prístup. Neplatíte žiadne paušálne poplatky ani iné náklady – úhrada prebieha iba za objednané a dodané služby.